Polityka anulowania uczestnictwa

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z usług, wszystkie płatności dokonywane są za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych i nie obowiązuje ustawowe prawo do odwołania zakupionych towarów i/lub usług. W przypadku rezygnacji z korzystania z usług przy kolejnych zakupach towarów i/lub usług w Witrynie, użytkownik może odmówić korzystania z usług za pośrednictwem swojego osobistego konta w Witrynie.

Ponadto, akceptując niniejszą Umowę, użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do korzystania z usług i usług Witryny, oferowanych za pośrednictwem bieżącej strony internetowej. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Witryny, oferujących określone usługi, na przykład usługi związane z grami, składa prawnie wiążące oświadczenie, że jest osobą pełnoletnią lub przekroczył wymagany prawem wiek, aby móc korzystać z aktualnych usług świadczonych za pośrednictwem Witryny. Rozpoczynając korzystanie z usług, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność prawną za to, że nie narusza prawa żadnego z krajów, w których usługa jest wykorzystywana, a dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego konto nie jest kontem bankowym, a zatem nie jest ubezpieczone, gwarantowane, sponsorowane lub w inny sposób chronione przez jakiekolwiek ubezpieczenie bankowe lub inne ubezpieczenie systemowe. Dodatkowo, żadne pieniądze wpłacone na konto użytkownika nie będą oprocentowane.

Użytkownik może zażądać wypłaty środków z konta w dowolnym momencie pod warunkiem, że:

  • wszystkie płatności przekazane na rachunek zostały skontrolowane, a żadna z nich nie została anulowana;
  • wszelkie działania weryfikacyjne zostały przeprowadzone prawidłowo.

Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości własnych kosztów za wycofanie środków, które nie zostały wprowadzone do gry.

Jeżeli żądana kwota przekracza tysiąc dolarów amerykańskich (1 000 USD), procedura identyfikacji gracza musi zostać przeprowadzona poprzez przesłanie nam kopii lub zdjęcia cyfrowego dokumentów tożsamości, takich jak paszport lub dowód osobisty (strona ze zdjęciem).

Serię i numer paszportu można zasłonić na obrazie. Jeśli użytkownik dokonał wpłaty na swoje konto za pomocą plastikowej karty, musi również przesłać nam kopie przedniej i tylnej strony tej karty. Pierwsze sześć cyfr i ostatnie cztery cyfry numeru karty (jeżeli numer karty jest wytłoczony, te same cyfry muszą być zakryte na przedniej i tylnej stronie karty) muszą być widoczne, kod CVV2 musi być zasłonięty.

W przypadku podejrzanych lub nieuczciwych płatności, w tym użycia skradzionych kart kredytowych lub innych nieuczciwych działań (w tym wszelkiego rodzaju obciążeń zwrotnych lub innego rodzaju cofnięcia płatności), Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, cofnięcia wszelkich dokonanych wypłat i odzyskania wszelkich wygranych.

Jesteśmy uprawnieni do informowania wszelkich właściwych organów lub podmiotów (w tym agencji informacji kredytowej) o wszelkich oszustwach płatniczych lub innych działaniach niezgodnych z prawem i możemy korzystać z usług firmy windykacyjnej w celu odzyskania płatności. Jednakże w żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie kart kredytowych, niezależnie od tego, czy karty kredytowe zostały zgłoszone jako skradzione.