no-code-promo

Zdobądź szansę na wygranie największej nagrody!

Turniej Wiosenny

Czy Ty też tu czujesz? To zapach długo wyczekiwanej wiosny!

Chłodne zimowe dni nareszcie mijają, a ich miejsce zajmuje ciepła wiosna. Ale wiosna nie przychodzi sama, wraz z którą nadszedł Turniej Wiosenny!

Ściągnij kurtkę, wyłącz grzejniki i stawiaj zakłady o wartości od 1,5 USD , aby wygrać do 1 500 USD!

Wygląda na to, że wiosna pokolorowała nasz świat!

  Pula nagród wynosi 6 000 USD!

 • 1. miejsce – 1 500 USD
 • 2. miejsce – 850 USD
 • 3. miejsce – 650 USD
 • 4. miejsce – 400 USD
 • 5. miejsce – 400 USD
 • 6. miejsce – 400 USD
 • 7. miejsce – 300 USD
 • 8. miejsce – 300 USD
 • 9. miejsce – 300 USD
 • 10. miejsce – 300 USD
 • 11–40. miejsce – 20 USDkażdy
UCZESTNICZYĆ

Regulamin

1. Organizatorem niniejszej promocji (dalej zwanej „Promocją”) jest zarejestrowana zgodnie z prawem Curacao firma Invicta Networks NV (zwana dalej „Organizator”), której biuro zlokalizowane jest pod adresem: Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Curacao, numer rejestracyjny 123787. Każda osoba korzystająca z Promocji będzie dalej nazywana „uczestnikiem”.

2. Aby skorzystać z Promocji, należy spełnić następujące warunki:

 • Uczestnik musi mieć zarejestrowane i aktywne konto na stronie internetowej gg.bet.
 • Korzystając z Promocji, uczestnik zgadza się przestrzegać Regulaminu (dalej zwanego „Regulaminem”), regulaminu gg.bet (https://gg.bet/pl/rules) oraz przepisów prawa.

3. Aby skorzystać z Promocji, należy wykonać następujące czynności:

 • W czasie trawia Promocji nacisnąć przycisk „Weź udział” – punkty są naliczane od momentu aktywacji.
 • Postawić co najmniej jeden zakład o wartości przynajmniej 1,5 USD.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia dowolnego uczestnika Promocji według własnego uznania i bez obowiązku wyjaśnienia podjęcia takiej decyzji. Organizator nie składa żadnych oświadczeń lub gwarancji dotyczących wyników Promocji i zastrzega sobie prawo do zawieszenia Promocji lub wybrania zwycięzcy według własnego uznania.

4. Warunki Promocji

 • Promocja rozpoczyna się 6 kwiecień 2022 roku i trwa do 6 maja 2022 roku.
 • Za każdy zakład (zastosowanie mają postanowienia punktów 3.2, 3.3 i 3.4 niniejszego Regulaminu) uczestnik otrzymuje liczbę punktów równą kursowi wygrywającego zakładu. Na przykład drużyna A gra z drużyną B. Kurs na wygraną drużyny A wynosi 2.32 i uczestnik stawia zakład na jej wygraną. Jeśli zakład uczestnika wygra, otrzyma on 2,32 punktu.
 • Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają następujące nagrody:
 • 1. miejsce – 1 500 USD

  2. miejsce – 850 USD

  3. miejsce – 650 USD

  4. miejsce – 400 USD

  5. miejsce – 400 USD

  6. miejsce – 400 USD

  7. miejsce – 300 USD

  8. miejsce – 300 USD

  9. miejsce – 300 USD

  10. miejsce – 300 USD

  11–40. miejsce – 20 USD każdy

 • Zwycięzcy zostaną poinformowani o zdobyciu wygranej drogą e-mailową. Wiadomość zostanie wysłana na adres, który podano podczas rejestracji w gg.bet. Jeśli zwycięzca nie odpowie na taką wiadomość w ciągu 72 godzin od jej wysłania, utraci on prawo do nagrody.

5. Warunki otrzymania nagrody

 • Nagrody nie podlegają przeniesieniu.
 • Zwycięzca jest w pełni odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat, podatków i cła, które mogą wynikać z odebrania nagrody.
 • Nagroda nie zostanie przyznana, jeżeli zostaną spełnione niżej określone warunki. W takim przypadku prawo do otrzymania nagrody zostanie przeniesione na kolejną osobę, która na podstawie Regulaminu Promocji ma prawo do otrzymania nagrody, następnie do kolejnej takiej osoby itd., aż do momentu przyjęcia nagrody przez zwycięzcę:
 • Zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody oferowanej przez Organizatora.
 • Zwycięzca naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji, lub regulaminu witryny gg.bet, bądź w inny sposób nie spełni określonym w nich warunków (https://gg.bet/pl/rules);
 • Organizator nie jest w stanie skontaktować się ze zwycięzcą. Niniejsza zasada ma zastosowanie, jeśli zwycięzca po otrzymaniu powiadomienia o wygraniu nagrody nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 3 (trzech) dni od daty powiadomienia.

6. Postanowienia końcowe

 • Organizator i jego przedstawiciele, agenci, licencjodawcy, partnerzy, kontrahenci lub inni dostawcy zewnętrzni nie ponoszą odpowiedzialności za przypadkowe, wtórne, pośrednie, celowe szkody karne i zasądzone karą, w tym utratę dochodu lub zysku, utratę danych w jakikolwiek sposób związanych z witryną, a także szkody, roszczenia, straty lub urazy wynikające z udziału w Promocji, nawet jeśli takie szkody, roszczenia, straty lub urazy zostały przewidziane przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, przełożenia, zawieszenia lub anulowania niniejszej Promocji albo jej jakiegokolwiek aspektu bez wcześniejszego powiadomienia, podania przyczyny i według własnego uznania.