no-code-promo

Farmienie Noworoczne!

Wow! Nadchodzi Nowy Rok, a my nie jesteśmy jeszcze gotowi!

No to zaczynamy!

Robienie sałatek, dekorowanie choinki na Święta, a co najważniejsze – farmienie prezentów od GGbet!

Dołącz i postaw zakłady na kwotę 1 USD (zakład pojedynczy, z kursem 1.5) na dowolne mecze.

Za każdym razem, gdy twój zakład wygrywa, otrzymasz punkty które przybliżą cię do niesamowitych nagród.

DOŁĄCZ

Nagrody:

 • 1 miejsce — Apple iPhone 13 Pro Max 128GB
 • 2 miejsce — iPad Air
 • 3 miejsce — Fotel gamingowy Razer Iskur
 • 4 miejsce — SSG 08 | Death Strike
 • 5 miejsce — SSG 08 | Death Strike
 • 6 miejsce — SSG 08 | Death Strike
 • 7 miejsce — AirPods Pro
 • 8 miejsce — AirPods Pro
 • 9 miejsce — AirPods Pro
 • 10 miejsce — AirPods Pro
 • 11 – 50 miejsce — Karty podarunkowe $25 Steam

REGULAMIN

1. Organizatorem tej kampanii (poniżej określanej jako “Kampania”) jest Invicta Networks NV, zarejestrowana zgodnie z prawem Curacao, zarejestrowana siedziba: Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Curacao, numer rejestracji 123787 (poniżej określany jako “Organizator”). Każda osoba uczestnicząca w tej Kampanii jest poniżej określana jako “uczestnik” lub “ty.”

2. Aby wziąć udział w tej Kampanii, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • 2.1 Uczestnik musi mieć co najmniej 18 lat.
 • 2.2 Uczestnik musi mieć zarejestrowane, aktywne konto na Stronie gg.bet.
 • 2.3 Biorąc udział w Kampanii, zgadzasz się na postanowienia tego Regulaminu, regulaminu gg.bet (https://gg.bet/en/rules), a także obowiązującego prawa.

3. Aby wziąć udział w tej kampanii, musisz wykonać następujące czynności:

 • W okresie trwania Kampanii, kliknij w przycisk “Dołącz”. Punkty są obliczane od chwili aktywacji.
 • Postaw co najmniej jeden wygrywający zakład na co najmniej 1 USD.
 • W Kampanii mogą brać udział tylko zakłady pojedyncze z kursem 1.5 lub więcej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia dowolnego uczestnika z Kampanii według własnego uznania i bez zobowiązania do wyjaśnienia tej decyzji. Organizator nie przedstawia, ani nie gwarantuje wyników tej Kampanii i zastrzega sobie prawo do zawieszenia tej Kampanii, lub do wyboru zwycięzcy według własnego uznania.

4. Regulamin Kampanii:

 • Kampania zaczyna się o godzinie 00:00 14 grudnia 2021 roku i kończy się o godzinie 00:00 14 stycznia 2022 roku.
 • Za każdy wygrany zakład (obowiązują ograniczenia sekcji 3.2, 3.3 i 3.4 tego regulaminu), otrzymasz liczbę punktów równą kursowi wygrywającego zakładu. Na przykład, Drużyna A gra z Drużyną B. Kurs na wygraną Drużyny A w meczu wynosi 2.32, a ty postawiłeś na nią zakład. Jeśli twój zakład wygra, otrzymasz 2.32 punkty.
 • Uczestnicy z najwyższą liczbą punktów otrzymają następujące nagrody:
  • 1 miejsce — Apple iPhone 13 Pro Max 128GB
  • 2 miejsce — iPad Air
  • 3 miejsce — Fotel gamingowy Razer Iskur
  • 4 miejsce — SSG 08 | Death Strike
  • 5 miejsce — SSG 08 | Death Strike
  • 6 miejsce — SSG 08 | Death Strike
  • 7 miejsce — AirPods Pro
  • 8 miejsce — AirPods Pro
  • 9 miejsce — AirPods Pro
  • 10 miejsce — AirPods Pro
  • 11 – 40 miejsce — Karty podarunkowe $25 Steam
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni o nagrodach przez wiadomość na konto email, które użyli do rejestracji na gg.bet. Jeśli zwycięzca nie odpowie na taką wiadomość w ciągu 72 godzin od jej wysłania, straci prawo do nagrody.

5. Warunki odbioru Nagrody

 • Organizator zastrzega sobie prawo wymiany nagród na ich równowartość pieniężną, która zostanie dodana do konta zwycięzcy na stronie internetowej GG.BET, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych po zakończeniu okresu konkursu.
 • Wyłącznie zwycięzca odpowiada za opłaty, podatki i cła które mogą powstać na skutek odbioru Nagrody.
 • Dostawa nagrody może zająć do 3 miesięcy.
 • Jeśli spełnione zostaną następujące warunki, Nagroda nie zostanie przyznana, a prawo do otrzymania Nagrody zostanie przeniesione na następną osobę, która zgodnie z Regulaminem Kampanii otrzyma nagrodę, a następnie na kolejną osobę, i tak dalej, aż jeden ze zwycięzców zaakceptuje Nagrodę:
  • Zwycięzca odmówi akceptacji Nagrody oferowanej przez Organizatora;
  • Zwycięzca naruszy, lub w inny sposób nie spełni Regulaminu Kampanii, lub regulaminu strony internetowej gg.bet (https://gg.bet/en/rules);
  • Organizator nie będzie mógł skontaktować się ze zwycięzcą. Tą zasadę stosuje się, jeśli zwycięzca, po otrzymaniu powiadomienia o wygraniu Nagrody, nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 3 (trzech) dni od daty powiadomienia.

6. Postanowienia końcowe

 • Organizator i jego przedstawiciele, agenci, licencjobiorcy, partnerzy, podwykonawcy, lub inni dostawcy usług trzecich nie są odpowiedzialni za przypadkowe, wynikowe, pośrednie, szczególne lub karne szkody i straty przyznane w wyniku kary, w tym utrata zysku lub przychodu, utrata danych w jakikolwiek sposób związany z tą usługą, jak również szkody, roszczenia, straty lub krzywdy wynikłe z twojego uczestnictwa w Kampanii, nawet jeśli takie szkody, roszczenia, straty lub krzywdy zostały przewidziane przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany, modyfikacji, opóźnienia, zawieszenia, lub anulowania tej Kampanii albo jej jakiegokolwiek aspektu bez wcześniejszego powiadomienia i bez powodu, w sytuacji gdy Organizator uzna to za stosowne.